درمان خانگی شقیقه در طب اسلام

درمان خانگی شقیقه شقیقه درد کردن نصف سر ویک قسمت از سر ۱ ماهی تازه ۲ یک دانه ونیم نخود خام نرم بکوبند وسه مرتبه قل هو الله بر ان بخوانند وبه بیمار بدهند ۳ حرز امام جواد ع ۴ ایه بسم الله الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب ۵ دعا دست روی شقسقه بگذار وبخوان یا ظاهرا موجودا … >> ادامه مطلب