درمان خانگی فراموشی در طب اسلام

درمان خانگی فراموشی ۱. عسل ۲. کندر ۳. کرفس ۴. میخک و کندر نر باهم مخلوط. ۵. زعفران و سُعد روزی دو مثقال ۶. سنا مکی, سعد هندی, فلفل سفید کندر و زعفران را به طور مساوی بکوبند و با عسل درهم بیامیزند. روزی یک مثقال هفت یا چهارده روز صبح ناشتا. ۷. روزی هفت مثقال کشمش ناشتا ۸. زنجفیل و عسل یعنی مربای عسلی زنجفیل ۹. افزودن خردل به غذا ۱۰. کندر و میخک واسپند و شکر, مساوی

درمان خانگی شقیقه در طب اسلام

درمان خانگی شقیقه شقیقه درد کردن نصف سر ویک قسمت از سر ۱ ماهی تازه ۲ یک دانه ونیم نخود خام نرم بکوبند وسه مرتبه قل هو الله بر ان بخوانند وبه بیمار بدهند ۳ حرز امام جواد ع ۴ ایه بسم الله الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب ۵ دعا دست روی شقسقه بگذار وبخوان یا ظاهرا موجودا ویا باطنا غیر مفقود اردد علی عبدک الضعیف ایادیک الجمیله عنده واذهب عنه ما به من اذی انک رحیم ودود قدیر ۶ پنج جرعه اب گرم قبل از ورود به ….ادامه مطلب