آداب خلال زدن در طب اسلامی

💐 بررسی جایگاه و آداب خلال زدن در طب اسلامی 🌹 سیره پیامبر صلی الله علیه و آله بر استفاده مکرر از خلال دندان بوده است. 🌹 به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله خلال زدن از مصادیق نظافت و پاکیزگی به حساب می آید. 🌹 در مورد اهمیت آن همین بس که جبرئیل امین برای توصیه به خلال زدن از پیشگاه الهی بر قلب مطهر پیامبر نازل شده است. 🌹 پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:خلال بزنید که موجب اصلاح لثه ها و دندان ها می شود. 🌹 طبق فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله خلال ….ادامه مطلب