ناکارآمدی طب مدرن با داروهای شیمایی و پیشرفت طب اسلامی با دارو های گیاهی و اسلامی

به گفته خود پزشکان طب مردن به بن بست رسیده است. طب مدرن با هزینه های بسیار بالا و با داروهایی شمیمایی توان درمان بیماری ها را ندارد و پزشکان با تجویز داروهای شیمایی باعث بروز مشکلات دیگری می شوند که مجبور به تجویز داروهای جدید می شوند و باز این دارو های شیمایی عوارض دیگری از خود به جا می گذارد و در نهایت عمل های جراحی و متاسفانه … >> ادامه مطلب

درمان آسان سرطان با طب اسلامی

بدون هیچ شکی عامل اصلی سرطان محصولات دستکاری شده به دست غرب و محصولات غیر طبیعی و کارخانه ای می باشد که با انواع رنگ های مثلا مجاز شیمیایی خطرناک و انواع اسانس ها و نگهدارنده های شیمیایی مضر و خطرناک جان مردم عزیز را به خطر انداخته و فقط به فکر سود خود هستند و جالب تر اینکه خود عامل بیماری هستند و باعث و تولید کننده انواع بیماریها … >> ادامه مطلب